Prinsejagt

Details van Prinsejagt

In het 150m gebied liggen:

postcode huisnummers
5624GP 1-69
5624GS 2-12
5624DH 1-127
5624DH 2-128
5624DJ 129-245
5624DJ 130-246
5624EM 1-35
5624ED 62-108
5624DA 37-83
5624DB 85-119
5624DC 121-155
5624DD 157-191
5624DE 193-239
5624DG 241-287

Dit zijn ca. 460 wooneenheden.

Een reeks geeft de bij de postcode behorende even of oneven huisnummer reeks aan.

HL. door bewoond Eindhovens gebied

eindhovennet2.png

 

 

Detailkaarten per wijk:

Deze kaarten zijn ingetekend met een een 100m / 150m zone (de zogeheten 'magneetveldzone'). Buiten deze zone is het magnetisch veld naar verwachting beneden de voor Nederland geldende grenswaarde van 0,4 microTesla.

Maart 2017

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft onlangs zijn veiligheidsnormen aangescherpt. De hoogspanningsmasten moeten goed bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden en/of calamiteiten. Dat betekent dat er aan weerszijden van een hoogspanningsmast een veiligheidszone is aangewezen waar eisen gelden op het gebied van groen en andere belemmerende factoren. Concreet houdt dit in dat bomen gekapt moeten worden.

De rode punten zijn bomen die gekapt worden. Een ruime veiligheidszone lijkt aangehouden te worden waar geen bomen mogen staan zelfs boom nr 40 (op tekening niet een erg grote boom) op ca 70 m afstand moet wijken.

Wat zijn nu de voorschriften. Tennet de belangrijkste partij in deze geeft een aantal richtlijnen. (zie Archief) Rondom de HL is er een veiligheidszone.

In 2015 was deze veiligheidszone 50 m (aan weerszijde van de HL elk 25 m) volgens tennet documentatie: een boom inclusief zijn kruin moet buiten dat gebied vallen.

In 2017 wordt in een nieuw document de "veiligheidszone" in meters niet meer duidelijk genoemd ( hangt af van de constructie van de mast ). Er wordt nu wel geeist dat geen enkel deel van de boom in de veiligheidszone mag komen ook niet als deze boom omvalt (of in de komende drie jaar kan komen.) Er is hierop een uitzondering: Bomen met een beleidsstatus Monumentaal.

Bomen die er toevallig wat langer staan hebben de beleidsstatus Monumentaal gekregen: dus van zeer grote waarde voor de stad.
Hiervoor is een ander onderhoudsschema: 1x per 3 jaar controle op gebreken en regelmatige snoeiwerkzaamheden. Dergelijke bomen aan de Roelantlaan (ze worden wel assymetisch = scheef gesnoeid) mogen blijkbaar wel een veiligheidsrisico vormen.