Startpagina

7.1.0

Er zijn vele publicaties gerelateerd aan de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen. Wij hebben hieronder een aantal links geplaatst. Als U op het web zelf wat wilt gaan rondkijken kunnen wij U adviseren te zoeken op: elektro magnetische straling door hoogspanning leidingen

Ook hebben wij op deze website een Document Archief

compendium_logo.jpg

Hoogspanningsleidingen

compendium_is.jpg

 

omroepbrabant_logo.jpg

Dilemma: Hoogspanningsleidingen moeten ondergronds, maar niemand wil betalen

 

kenniscentrumlogo.jpg

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie

 

 

tennetlogo.jpg

zie voor het Tennet rapport het Document Archief

 

ggdamsterdamlogo.jpg

Over de gevaren van elektromagnetische velden in de leefomgeving. Met informatie over gevolgen voor de gezondheid, welke regels er gelden en wat u zelf kunt doen.

edlogo.jpg
Hoogspanningsmasten al ruim tien jaar een dilemma

Voor het 2,5 kilometer lange traject in Helmond (Brandevoort) komt zo'n verkavelingsoplossing neer op bijna 18,7 miljoen euro, krijgt de gemeenteraad te horen. Die vindt dat wel duur.

TenneT kan het voor 9,5 miljoen doen, maar die cijfers bereiken de raad niet. Een raming van het gecertificeerde bedrijf Dura Vermeer: 7,5 miljoen. De Wethouder koppelt ook dit niet terug naar de gemeenteraad.

zie voor hun rapporten het Document Archief

logo-gr.png
Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen
De lengte van het transportnetwerk neemt toe.

In de periode 2008-2012 is de lengte van het landelijk koppelnet, dat alle grote elektriciteitscentrales met elkaar verbindt, met ongeveer 90 km toegenomen tot 2.890 km. De lengte van het transportnetwerk (50/110/150 kV) is met ongeveer 310 km toegenomen.

Toename van het aantal woningen in zones langs hoogspanningsleidingen.

De toename van het aantal woningen in zones langs hoogspanningsleidingen waar beperkingen gelden (indicatieve vrijwaringszones) is tussen 2000 en 2012 ongeveer 8.500 woningen, bijna 800 daarvan zijn gerealiseerd tussen 2010 en 2012.

Leukemie bij kinderen en Alzheimer bij volwassenen.

Leukemie bij kinderen en Alzheimer bij volwassenen. Dat zijn de twee meest genoemde gevaren van wonen onder hoogspanningskabels. Ook al zijn niet alle onderzoekers het hierover eens, niemand wil dit risico lopen. En dus moeten de hoogspanningsleidingen binnen de bebouwde kom worden verplaatst naar onder de grond.

Kans op sterfte door Alzheimer twee keer zo hoog.

Eind 2008 bleek uit een Zwitsers onderzoek dat de kans op sterfte door Alzheimer twee keer zo hoog was bij mensen die langer dan 15 jaar dichtbij een hoogspanningslijn (minder dan 50 meter ervandaan) hebben gewoond. Dit onderzoek geeft een eerste aanwijzing voor een verband. Het is gebruikelijk dat dit soort studies eerst onafhankelijk elders worden herhaald voordat er conclusies aan worden verbonden.

Statistisch significante, relatie.

Wel zijn er aanwijzingen gevonden voor een zwakke, maar wel statistisch significante, relatie tussen het wonen bij hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen.

Jonge kinderen lopen meer risico op leukemie.

Vanaf 2000 komen steeds meer geluiden over mogelijk schadelijke straling. Met name jonge kinderen lopen meer risico op leukemie, staat in 24 gebundelde buitenlandse studies