Begrippen

7.1.0

Hoogspanningsleiding

Een hoogspanningsleiding (H.L.) is een elektriciteitsleiding die wordt gebruikt voor het vervoer van elektriciteit onder hoge spanning over grote afstanden. Deze leidingen maken doorgaans deel uit van een hoogspanningsnet. De leidingen bevinden zich over het algemeen op land in de lucht en lopen over hoogspanningsmasten en worden dan hoogspanningslijn genoemd. In het water of in de grond zijn de leidingen geïsoleerd en heten ze hoogspanningskabels. In Nederland worden de leidingen steeds meer onder de grond gebracht (verkaveld).

Bij het vervoeren van elektriciteit onder hoge spanning is een lagere stroomsterkte en bijgevolg een dunnere geleider nodig voor hetzelfde vermogen. Omgekeerd is het bij dezelfde dikte van de geleider mogelijk een groter vermogen te transporteren. Naast de hogere transportcapaciteit is er als tweede voordeel het lagere energieverlies langs de lijn omwille van de lagere stroomsterkte. De hoogspanningsleiding Den Bosch-Eerde-Eindhoven" is 150 kVolt Hoogspanningsleiding.

Tesla

De tesla (T) is de SI-eenheid van magnetische fluxdichtheid en magnetische polarisatie, vernoemd naar Nikola Tesla.

Het magneetveld van de aarde varieert tussen 0,000 03 en 0,000 07 T (0,3 tot 0,7 gauss). De vrij sterke permanente magneten in luidsprekers bereiken een veldsterkte van ongeveer 0,2 T. De magneten van MRI-scanners in ziekenhuizen hebben veldsterkten van 1,5 tot 7 tesla.

De gemeente den Bosch heeft wat metingen laten uitvoeren aan de lijn “Den Bosch-Eerde-Eindhoven": De magneetveldzone is gemiddeld 100 meter aan weerszijden van het hart van de lijn.

wp1a892012.gif

Woont U in de 100 / 150 m zone. Onder netwerk krijgt U daarover meer informatie. Voor de genoemde wijken in Eindhoven hebben we het uitgezocht.